M-CHAT-RF - CZ_Překlad.pdf (1979912)

tento odkaz  se po  otevření  rozbalí  a zde nalezenete podrobný  dotazníkový  test  pro včasný  záchyt poruch autistického  spektra u  batolat  ve věku 18- 30 měsíců