Meningitida

K velmi obávaným bakteriálním onemocněním patří meningokok, který se šíří mezi lidmi a jediným zdrojem nákazy je člověk. Nejrizikovější skupinu tvoří děti předškolního věku a mladiství, spadající do věkové skupiny 15 – 20 let. Onemocnění nejčastěji postihuje osoby, které se doposud těšily velmi dobrému zdravotnímu stavu.

Nebezpečné bakterie přežívají nejčastěji v nosohltanu zdravého jedince, který se stává bacilonosičem a života nebezpečné bakterie přenáší na ostatní lidi. Meningokok, jako samostatná bakterie, není schopen přežít v ovzduší déle než několik vteřin, tudíž jedinou možnou příčinou šíření onemocnění je velmi blízký kontakt s bacilonosičem.

Bakterie se z bacilonosiče na zdravého člověka přenáší kapénkovou formou, nejčastěji líbáním, kýcháním a kašlem. Pokud se nacházíme v těsné blízkosti bacilonosiče, který kýchne, můžeme vdechnout vzduch, ve kterém jsou obsaženy meningokokové bakterie.

Jelikož se v nosohltanu nacházejí velmi příznivé podmínky pro základní množení nebezpečných bakterií, nachází zde meningokoková infekce velmi příznivé podmínky. Bakterie se rychlým tempem šíří prostřednictvím krevního oběhu do celého lidského organismu, čímž dochází k jeho poškození 

 

 Ochrana : očkováním 

  • vakcinace proti  séroskupinám typu  A, C, W135 a Yurčená pro děti od 12 měsíců  NIMENRIX

Vakcína se podává v jedné dávce do svalu. Může podávat současně se širokým spektrem vakcín pro děti  jako jsou Priorix , Priorix tetra , Synflorix  ajn.Nabízí ověřenou imunogenicitu  a přetrvání imunitní odpovědi u batolat (12-23 měsíců) nejméně 2 roky , u adolescentů ve věku 11- 17 let nejméně 2 roky  a u adolescentů a mladých dospělých 15-19 let nejméně 3,5 roku . Bližší informace Vám podá Váš ošetřující lékařMENVEO

 NEBO 

  • vakcinace proti  séroskupinám typu  A, C, W135 a Y1 MENVEO

KONJUGOVANÁ  VAKCÍNA  Aktivní imunizace dětí od 2 let a dospělých osob s cílem zabránit invazivnímu onemocnění v případě nebezpečí styku s bakteriemi Neisseria meningitidis skupin A, C, W135 a Y

 

  • seroskipuna typu  B       BEXSERO

Přípravek Bexsero je indikován k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému kmeny Neisseria meningitidis skupin. První a dosud jediná vakcína na trhu proti meningitidě typu B. Rekombinantní čtyřkomponentní vakcína tj. obsahuje čtyři různé antigenní složky pocházející z bakterie Neisseria meningitis sk. B a je jedinou vakcínou určenou k prevenci proti této skupině . Určená pro kojence od 2.měsíců věku až po dospělé.

Kojenci 2-5 měsíců-3 dávky (0-1)  booster12až 23 měsíců

Kojenci 7-10měsíců- 3dávky (0-2) booster ve 2 letech

děti 1 -10let  - 2dávky(0-2) Booster zatím nestanoven

11let a dospělí  2dávky v odstupu 1měsíce více na ....  WWW.NOVARTIS.CZ

  •  seroskupina C      MENJUGATE NEBO  NEISVAC-c

Aktivní imunizace dětí od 2 měsíců věku, dospívajících a dospělých jako prevence invazivní formy nemoci způsobené bakterií Neisseria meningitidis sérologické skupiny C