VOX PEDIATRIAE

• duben/2014 • č. 4 • ročník 14

22

ČASOPIS PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST

Hygiena genitálu malých děvčat a její význam při prevenci onemocnění zevních rodidel

MUDr. Mgr. Jana Sudková

PLDD Chlumec

V každodenní praxi praktického lékaře pro děti a dorost se všichni setkáváme s otázkou

po učení rodičů o správné péči o dětský genitál a sledování vývoje dětských rodidel se zámě-

rem předcházení vzniku chorobných procesů v této oblasti. Stále se objevují názory, že dětský

genitál nepotřebuje žádnou zvláštní péči, z některých porodnic dokonce maminky přicházejí

s radou na genitál „raději nesahat“. Opravdu je možné se setkat s tímto mýtem a bohužel to

může mít pro naše pacientky neblahé následky.

 

Hygiena genitálu je samozřejmě nezbytná a nutná již od prvního dne po narození. Maminky si zaslouží správnou a podrobnou informaci o péči o dítě i v této oblasti.

 

Co jim tedy poradíme?

Na co je upozorníme?

V dětství se prostředí v oblasti genitálu u děvčat mění s věkem v souvislosti s hladinami ženských hormonů, především estro-genů.V novorozeneckém období je genitál děvčátek pod vlivem matčiných hormonů. Může

dojít k objevení se hlenovitého nakysle páchnoucího výtoku, který může být v ob-dobí do cca 8 týdnů věku zcela fyziologický a samovolně vymizí. Léčba není indikována. V období přibližně do 9 let věku dívek, které nazýváme klidovým, jsou hladiny estrogenů nízké, resp. nulové, v tomto období je genitál bez výtoku, nicméně po celou tuto dobu se v oblasti zevních rodidel objevuje smegma – tvarohovitá hmota tvořená olupujícími se epiteliemi a tekutinou ze žlázek poševního vchodu. Tento stav je sice fyziologický, nicméně je nutné smegma odstraňovat, neboť při jeho ponechání v oblasti zevních rodidel může docházet k jeho vysychání nebo naopak nadbytečnému hromadění, což může být spolu s případnou bakteriální kontaminací ze stolice příčinou nežádoucího slepování stydkých pysků. Pokud je slepení déletrvající a neřeší se, může časem dojít k pevnějšímu spojení těchto struktur až ke kožnatému srůstu. To už je potom problém, který se musí řešit ve spolupráci s dětským gynekologem a pro dítě i pro rodiče je traumatizujícím zážitkem. Pravidelnou správnou hygienou a preventivním sledováním tomu ovšem je možné předejít.

 

Jak tedy na to?

Rodičům doporučujeme každodenní důkladnou, třebaže šetrnou hygienu oblasti zevních rodidel. U všech děvčátek od narození denně při koupeli omývat z rodidel smegma a znečištění močí a stolicí. Dbát na dostatečné oddálení stydkých pysků od sebe v celé jejich délce a omytí poševního vchodu. Důsledně je třeba dbát na odstraňování zbytků moči a hlavně stolice. Doporučíme používat proud teplé vody,v případě většího znečištění s neparfémovaným dětským mýdlem. Není vhodné omývání žínkami, jednorázové vlhčené ubrousky po-necháme jen k dočištění oblasti po koupeli nebo k řešení urgentní situace v momentě, kdy voda s mýdlem jsou nedostupné. Zásadně omýváme i otíráme genitál ve směru z ventrální strany dorzálně, tedy od klitorisu k anu.U holčiček v předškolním věku je důležité jejich opakované poučování v tomto smyslu s praktickou ukázkou. Maminky si ovšem musejí být zcela jisty svým počínáním, v tom je může podpořit a radou jim pomoci právě dětský praktický lékař. Důležitá je i hygiena spodního prádla, jeho včasná výměna při kontaminaci močí nebo stolicí. V této oblasti hodně zmůže prosté převlečení dítěte vícekrát než jednou denně, hlavně v době pobytu v dětském kolektivním zařízení, kde není možné dítě osprchovat. V domácím prostředí doporučujeme sprchu, resp. použití bidetu po každé stolici. Zdravý, omytý genitál není nutné ošetřovat jakoukoli mastí či olejem. K těmto prostředkům se uchylujeme v případě projevů patologie. Správnou hygienou předejdeme vzniku konglutinací a synechií, případným infekcím vulvy, vaginy i močové trubice.

 

Závěr

Správné poučení rodičů, zejména matky, v novorozeneckém období je zásadní.

Pravidelná kontrola zevního genitálu dívek do předškolního věku je nezbytnou součástí preventivních prohlídek.

Prevencí předejdeme vzniku řady onemocnění zevních rodidel, případně i močového systému.

Správné hygienické návyky u děvčátek je nutné vytvářet již časně, tzn. od předškolního věku. Rodiče si musejí být s naší pomocí vědomi své zodpovědnosti za dodržování hygieny a výchovu dítěte v tomto směru.

Literatura

Hořejší J. Dětská gynekologie. Praha:

Avicenum, 1990

Dostálová


www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2009/04/02.pdf