Vady řeči

 Vada řeči   je v dnešní době velmi  častým problémem . Proto jsou  pro  Vás připraveny webové  stránky na odborníky  zabývající se touto problematikou  : 

Dovyko2 :

laboratorium.detskarec.sk/tekos1.php

cspsych.psu.cas.cz/result.php?from=667&to=667